Çevre Politikası

Hatko Kauçuk A.Ş olarak çevreye karşı sorumluluğumuzun bilincinde bir kurumuz. Tüm üretim faaliyetlerimizde ürünlerimizin tedarik sürecinden üretim aşamasına, kullanımından bertaraf edilmesine kadar olan süreçte çevresel etkilerimizi en aza indirmek için tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Çevre yönetim sistemini sürekli geliştirmek için çalışmayı,
  • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında tespit edip önlemek, enerji kaynaklarını verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı,
  • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmayı,
  • Çalışanlara, çevre bilinci ve enerji kaynaklarının verimli kullanımı ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri vererek onları geliştirmeyi,
  • Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili Çevre Etkenlerini kontrol altına altında tutmak ve minimize etmek, enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmeyi,
  • Teknik ve ekonomik olanaklar içerisinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımımızı azaltarak, doğal kaynakların korunmasını sağlamayı,
  • Çevre ile ilgili yasal uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,
  • Üretimin tüm süreçlerinde, taşımada, stoklamada, arıtmada ve bakım faaliyetlerinde oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmeyi,

beyan ve taahhüt etmekteyiz..